توضیح: اختصاص پورت و راه اندازی سرویس در این مرکز به علت محدودیت پورت با اولویت ثبت نام انجام میشود
از شماره تا شماره وضعیت توضیحات بیشتر
22010000 22059999 مجاز ---
26200000 26219999 مجاز ---
22650000 22669999 مجاز ---
 

 

لیست مراکز مخابراتی و پیش شماره ها

تعرفه های فروش اینترنت پرسرعت

مدارک مورد نیاز و نحوه ی ارسال مدارک