توضیح: اختصاص پورت و راه اندازی سرویس در این مرکز به علت محدودیت پورت با اولویت ثبت نام انجام میشود
از شماره تا شماره وضعیت توضیحات بیشتر
22200000 22219999 مجاز ---
22670000 22699999 مجاز ---
22230000 22249999 مجاز ---

 

لیست مراکز مخابراتی و پیش شماره ها

تعرفه های فروش اینترنت پرسرعت

مدارک مورد نیاز و نحوه ی ارسال مدارک